Advanced Analytics Solutions

evolueer naar een
data-driven organisatie

In deze digitale, veranderlijke en complexe tijden is het van cruciaal belang dat beslissingen snel en zoveel mogelijk geautomatiseerd verlopen.
De wereld draait te snel voor repetitieve taken en de tijd van jou en jouw klanten is hiervoor te kostbaar. Suboptimaal en wachten hoort niet meer bij de nieuwe norm. Spaar tijd en spendeer hem goed door de juiste inzichten te verwerven en waar mogelijk voorspellingen te maken.

Solutions

Centralisatie van data in een Datawarehouse

Het voordeel van een centrale opzet is dat niet ieder rapport of iedere Excel koppelt naar verschillende Line-Of-Business (LOB) systemen. Een rechtstreekse koppeling beïnvloedt de performantie van de LOB-systemen, alsook is de onderliggende structuur van deze systemen niet gemaakt om eenvoudig op te rapporteren en gegevens af te schermen (bv. role base of row level security).

Echte analyses en het detecteren van optimalisaties in processen vergen bijkomend data uit verschillende systemen die efficiënt moeten worden gecombineerd.

Datawarehouse - advanced analytics solutions
Een Datawarehouse laat je toe om:
 1. Data komende uit verschillende systemen te uniformiseren en te centraliseren
 2. Duidelijke inzichten te verkrijgen omtrent bedrijfsprocessen met data uit verschillende systemen
 3. Transformatie logica door te voeren en centraal te beheren
 4. Data centraal te houden en niet in een veelvoud van Excel files
 5. Self-service BI in te voeren (doordat de data getransformeerd, begrijpbaar en uniform is)
 6. Efficient en veilig toegang te verlenen tot de data
 7. Belangrijke historische data te behouden (bv. indien bepaalde systemen uit dienst worden genomen)
In onze datawarehouse oplossingen gebruiken we onder andere:
 • Azure Date Factory (Extract Transform Load)
 • Azure Blob Storage (Staging)
 • Azure SQL Database en Azure SQL Data Warehouse (data repository)
 • Azure Analysis Services
 • ...
Data uit het datawarehouse visualiseren we met tools zoals:
 • PowerBI
 • PowerQuery (bv. Excel)
 • PowerApps (low code apps)

Machine Learning

Dynamische rapporten kunnen heel wat inzichten geven. Via slicers, interacties tussen grafieken, dashboards, … worden cijfers conclusies en acties. Soms zijn er echter te veel parameters of dimensies om zaken nog visueel te krijgen of uit te rekenen. Het maken van conclusies en voorspellingen, het classificeren van data, het detecteren van anomalieën, … wordt dan ook een moeilijke opgave. Machine learning komt hier volop tot zijn recht.

Bij OQuila trachten we data en machine learning te democratiseren. Dit doen we ondermeer door het inzetten van onze templates, die zijn opgebouwd rond:

 • Populaire machine learning libraries (Tensorflow, SciKit-Learn,
 • Azure automated Machine Learning

Op basis van een gegeven dataset en de business vraag bepalen onze templates welk algoritme met welke parameters de beste resultaten geven. Vervolgens wordt het “geleerd” model uitgerold. De oplossing is Microsoft Azure gebaseerd.

Onze oplossing en aanpak vermijden de vaak intensieve trajecten om het juiste algoritme en de juiste prameters (finetuning) te vinden.

Onze aanpak

Als Microsoft partner concentreren we ons op Microsoft gerelateerde technologie. We gebruiken hiervoor standaarden in de markt en geen eigen of exotische applicaties. We streven naar omgevingen met een minimum aan maintenance die over de laatste nieuwe technologie beschikken en steeds up to date blijven. Dit is mogelijk door het inzetten van Azure PaaS (Platform as a Service) en SaaS (Software as a Service) modules die we combineren in onze oplossingen.

Onze diensten op vlak van Data & AI situeren zich in volgende domeinen:

 • BI Governance
 • Project Management en Analyse
 • PowerBI, PowerQuery (bv. Exel) & PowerApps Consultancy
 • Extract, Transform, Load (ETL)
 • Azure SQL Databases & Azure SQL Data Warehouses
 • Machine learning