Een slimme integratielaag bouwen

Microsoft Azure Integration

In een snelveranderend businesslandschap is flexibiliteit een absolute must. Daarom kiezen succesvolle bedrijven niet langer voor een ‘point-to-point’-connectie tussen verschillende applicaties, maar voor een ‘loosely coupled’-integratielaag. De voordelen? Betere controle en verhoogde schaalbaarheid. Onze experten zetten u op weg.

Ook in uw organisatie zijn er ongetwijfeld heel wat applicaties die met elkaar moeten communiceren – denk maar aan uw ERP en uw webshop. Een rechtstreekse connectie tussen die twee is echter vaak niet wenselijk: die zorgt er immers voor dat wijzigingen in de ene tool directe gevolgen hebben in de andere.

Azure_Integration

De slimme integratielaag

Meer en meer organisaties kiezen daarom voor een ‘loosely coupled’ architectuur. Dat wil zeggen dat applicaties met elkaar verbonden worden via een slimme integratielaag. Die zorgt niet alleen voor een betere controle over de berichtenstroom, ze zorgt er ook voor dat applicaties makkelijk toegevoegd, uitgebreid, of verwijderd kunnen worden, zonder dat dit effect heeft op de rest van uw systeem.

service_bus

Integratie als bedrijfsbrede filosofie

Hoe die integratielaag er precies uit moet zien, hangt af van uw situatie en uw doelstellingen. OQuila helpt u bij het kiezen van de juiste componenten en het opzetten van een architectuur die werkt voor u. Daarvoor hanteren we Azure Integration services, zoals Azure Logic Apps, Service Bus, API Management, Azure Functions, Event Grid en Azure Data Factory.

Slimme integratie, powered by OQuila en Azure

Creëer een slimme integratielaag en verhoog uw schaalbaarheid en flexibiliteit in een snelveranderende wereld. Reken op de expertise van OQuila.