Solutions

starten met bedrijfsprocessen of innoveren rond nieuwe business modellen?

IoT bewijst binnen verschillende domeinen en toepassingen zijn meerwaarde. Bij OQuila kijken we naar hoe we IoT kunnen inzetten om de operationele werking van uw bedrijf te verbeteren (Connected Operations) en hoe we kunnen IoT gebruiken om een nieuwe of verbeterde diensten te ontwikkelen (Connected Products).

Connected Operations

Digital Factory

Internet of Things is een sleutelbegrip in de digitale transformatie die de industrie momenteel doormaakt. Of we het nu Industry 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT) of de ‘Digital Factory’ noemen, één ding staat vast:

digitale technologieën kunnen productieprocessen grondig verbeteren.

Een van de krachtigste drijfveren is de synergie tussen OT (Operational Techology) en IT (Information Technology). Het machinepark en de productieprocessen zelf genereren namelijk data, net als de omgevingssensoren. Als men die data combineert, daarbij gebruik maakt van IT-infrastructuren en die integreert met bestaande businesssystemen, krijgen ondernemingen toegang tot tal van nieuwe inzichten.

Die inzichten dragen op hun beurt bij tot verhoogde efficiëntie, lagere risico’s, betere klantenervaring en zelfs nieuwe businessmodellen.

MAXIMALISEER UPTIME

Wanneer business-critical gereedschap of machines uitvallen, heeft dit grote gevolgen voor de productie of logistiek. Traditioneel passen productie- en logistieke bedrijven preventieve onderhoudsprincipes toe: op geregelde tijdstippen gereedschap of machines onderhouden, gebaseerd op een vooraf bepaald criterium (bijvoorbeeld aantal uren in gebruik). Met die aanpak komt het onderhoud echter soms te vroeg en soms te laat. Beiden zorgen voor onnodige kosten. Door machine learning technieken toe te passen op real time data, kan men evolueren van preventief onderhoud naar predictief onderhoud. Hierbij gebruikt men de inzichten die IoT-data genereren om te voorspellen wanneer gereedschap zou stilvallen. Dit laat toe om enkel wanneer het nodig is, tijdig in te grijpen.

PRODUCTKWALITEIT VERBETEREN

IoT kan een belangrijke rol spelen in het verhogen van productkwaliteit. Door niet te wachten tot het einde van het productieproces, maar ook tijdens productie de kwaliteit te meten, gebaseerd op real time data, kan men problemen tijdig vaststellen en dus ‘waste’ verminderen.

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT DANKZIJ REAL-TIME INZICHTEN

Door verschillende systemen te combineren, kunnen bedrijven hun productie en logistieke processen monitoren en controleren, gaande van het wegen van de grondstoffen over het dynamisch bijsturen van de supply chain tot het aansturen van de energiebron die op dat moment het meest efficiënt is.

Smart buildings

Een Smart Building zet technologie in om die op verschillende niveaus een meerwaarde bieden:

Eigenaars krijgen een beter zicht op de toestand van het gebouw en kunnen bijvoorbeeld bezettingsgraden optimaliseren en zo een meerwaarde creëren.

Gebouwenbeheerders kunnen energiekosten drukken en evolueren van periodiek naar predictief onderhoud van de technische installaties.

IoT-systemen kunnen verlichting, verwarming en acclimatisatie-systemen aansturen en zo maximaal comfort voor de gebruikers garanderen.

Connected Products

‘Connected products’ gaat over het toevoegen van een digitale component aan producten, waardoor ondernemingen efficiëntere, betere en zelfs nieuwe diensten kunnen aanbieden.

De producent, installateur of distributeur kent het product door en door, maar hij beschikt niet altijd over relevante gebruiksinformatie eens het verkocht is. Stel je voor dat ook na verkoop bepaalde parameters van het product kunt nagaan, waar ze zich ook bevinden, zonder het ter plaatste te moeten inspecteren. Zulke nieuw verworven inzichten kunnen beter inspelen op de noden van de klant en de basis vormen van een nieuw verdienmodel.

EFFICIËNTERE FIELD SERVICE

Tal van organisaties leveren een dienst na verkoop . Vaak gaat daar een hoge (logistieke) kost mee gepaard, door telkens ter plaatste te gaan om bepaalde parameters te controleren. Remote Monitoring biedt de mogelijkheid om op afstand de toestand van producten te meten, zodat de fysieke interventies gereduceerd worden en de dienstverlening verbetert.

NIEUWE VERDIENMODELLEN

Heel wat bedrijven zijn op zoek naar een manier om hun product als een dienst aan te bieden. Klanten betalen dan in functie van gebruik in plaats van een grote investering vooraf te moeten doen. Door de relevante parameters van een product te meten en door te sturen, bouwen organisaties nieuwe verdienmodellen op die een win-win opleveren voor beide partijen.

PRODUCTINNOVATIE

Door hun producten te digitaliseren, krijgen organisaties informatie terug van hoe hun klanten omgaan met het product. Met deze digitale feedback kan het R&D-team nog beter inspelen op de noden van de klant.

Onze aanpak

Van het verkennen van de mogelijkheden van IoT voor uw organisatie, tot het maximum halen uit uw bestaande IoT-platform: met OQuila blijft u uw concurrenten altijd een stapje voor.

dream

Dream

Ontwikkelen van een business case op maat

Lees meer
deliver

Deliver

Implementeren van de nodige infrastructuur

Lees meer
design

Design

Valideren van de business case via een PoC

Lees meer
care

Care

Pro-actief beheer van uw oplossing

Lees meer