Nieuw in ons aanbod: de IoT Quickscan

DELEN

De formule voor een gezamelijke visie op IoT3OQuila’s IoT Quickscan is een ééndaagse IoT Strategieworkshop die toelaat om een  reuzestap te zetten in de Internet-of-Things-strategie van je organisatie.

Vele managementteams lezen over het Internet of Things (IoT) en de oneindige mogelijkheden dat het biedt. Toch hebben de meeste er moeite mee om te zien wat het IoT juist voor hun eigen bedrijf kan betekenen. Voor zo'n bedrijven is een IoT-strategieworkshop een uitstekend startpunt.

Met een goed geplande en actief gemodereerde workshop kan je bedrijf op één dag evolueren van een onduidelijk en gefragmenteerd beeld van IoT naar een concreet actieplan om IoT te beginnen invoeren in je organisatie. Time well spent, dus.

Hier volgen onze  9 elementen die je garanderen dat je een productieve workshop zal hebben met concrete resultaten.

 1. Nodig het juiste team uit
 2. Begin met je sterktes
 3. Breng iedereen op hetzelfde IoT kennisniveau
 4. Oefen
 5. Maak iedereen bewust van het bredere kader: business model shifts
 6. Oefen
 7. Brainstorm en selecteer
 8. Maak afspraken
 9. Vier

 

Nodig het juiste team uit

De impact die IoT-technologie kan hebben op een organisatie is heel breed. Iedereen kan potentieel geïmpacteerd zijn. Dat komt door de natuur van het IoT: het start misschien met toepassingen om de interne efficiëntie te verbeteren en kosten te besparen, maar het kan evolueren naar een gewijzigde dienstverlening aan klanten en zelfs een gewijzigd business model. Als je deze mogelijkheden breed wil exploreren, nodig je dus best een team uit met brede interesses en verantwoordelijkheden. Een team ook dat een rol kan en wil spelen in het realiseren van de geselecteerde mogelijkheden.

Nodig ook een goede moderator uit. Iemand die voor structuur zorgt, en die iedereen aan het woord laat komen. Je wil immers dat het eindresultaat door alle deelnemers wordt gedragen.

Begin met je sterktes

Iets nieuws starten vergt vertrouwen. Vertrouwen in je de skills en kennis die je in je huidige omgeving gebruikt, en waar je succes van vandaag op is gebaseerd. Om dat vertrouwen te creëren is het nuttig samen te bepalen welke de sterktes zijn van de organisatie. Want die sterktes gaan ook de basis vormen van verdere evolutie en groei (zie ook de 'Horizons of Growth' verder in deze tekst).  Het is verwonderlijk hoe weinig zoiets gebeurt, zowel bij individuen als in groep. Weet jij wat je collega's de belangrijkste sterktes van je organisatie vinden? Dit samen uitspreken geeft veel vertrouwen en vormt de basis voor de toekomst.

Iedereen op hetzelfde IoT-kennisniveau

Iedereen leest wel eens iets over het Internet of Things. Iedereen vormt er zijn of haar eigen beeld van. Maar iedereen heeft meestal een partieel beeld van wat het Internet of Things te bieden heeft. Want het gaat initieel wel over dingen (sensoren die allerlei informatie over gebouwen, mensen, voertuigen, etc. verzamelen), maar het gaat ook algauw over inzichten (nieuwe informatie die leidt tot nieuwe inzichten waardoor de organisatie haar werking begrijpt), die leiden tot acties (efficiënter werken, beter dienstverlening aan klanten, etc.).

En dus gaat het niet alleen over sensoren, maar ook over big data, time series, dashboards, artificiële intelligentie, etc. Pas wanneer iedereen een gelijkaardig beeld heeft van wat het is, kan er over de mogelijkheden worden gesproken.

Download het IoT Connected Services Ebook

Oefen

De beste manier om een concreter beeld te krijgen van de mogelijkheden van het IoT, is te vertrekken van de eigen situatie, eigen uitdagingen en problemen, en te onderzoeken waar het IoT zou kunnen helpen om een stap verder te geraken. Door in groepjes over uitdagingen en oplossingen o.b.v. IoT te praten, wordt het IoT tastbaarder voor de eigen organisatie. Daarenboven leren collega's mekaar daardoor ook nog eens beter kennen.

Alle ideeën zijn goed. Elk team beslist welk idee ze een stapje verder willen uitwerken. The devil is in the detail. Alle uitgewerkte ideeën komen later op de dag terug.

Business Model Shifts

 • Dan wordt het tijd om een niveau hoger te schakelen. Het Internet of Things doet nieuwe business modellen ontstaan. 'Servitization' b.v.: een verschuiving van verkoop van producten naar verkoop van diensten (waarin de producten embedded zijn).
 • Ook hier is het nodig om eerst iedereen op hetzelfde niveau te brengen. Geef een aantal voorbeelden van nieuwe business modellen die al of niet dicht bij je eigen industrie staan. Teken enkele Value Chains uit om duidelijk te maken hoe netwerken van waardecreatie werken.

Oefen

Ook hier geldt dat de beste manier om business modellen en value networks goed te begrijpen, erin bestaat ze trachten toe te passen op de eigen omgeving. Wat beweegt er zoal in je industrie? Welke vragen hebben je klanten, en welke daarvan zou met een aangepast business model kunnen oplossen?

Alle ideeën zijn goed. Elk team beslist welk idee ze een stapje verder willen uitwerken. The devil is in the detail. Alle uitgewerkte ideeën komen in de volgende stap terug.

Brainstorm en selecteer

Het wordt nu stilaan tijd om naar een synthese en een conclusie te gaan.

Maak een lijst van alle ideeën die tijdens de dag ontstaan zijn (zie stappen 4 en 6). Classificeer ze b.v. volgens de 3 Horizons of Growth van McKinsey, zodat je een korte-termijn, middellange en lange-termijn perspectief krijgt:

Laat de deelnemers vervolgens de ideeën ranken volgens criteria die je vooraf afspreekt, zoals b.v.: fit met de strategie van de onderneming, marktpotentieel, technische haalbaarheid o.b.v. huidige kennis, business benefits voor de eindklant.

Dit leidt dan tot een eindscore waaruit de top 3 of 4 ideeën worden gekozen om ze verder te ontwikkelen.

Maak afspraken

Om de workshop goed af te sluiten en met een goed gevoel naar huis te kunnen tenslotte, moet je nog concrete afspraken maken. Spreek af wie zich achter welk idee schaart, en tegen wanneer elk team een volgende stap zal gezet hebben. Tip: kies voor een start-up-stijl, en laat elk team een investor pitch voorbereiden die in een volgende workshop gepresenteerd zal worden.

Vier het succes

Drink op het succes en ga naar huis! 

 

Als je meer wil weten over een sucessvolle IoT Quickscan – neem gerust contact met ons op!